Lund

Hög bemanning är inte lösningen

1:49 min

Det är inte alltid bättre med hög bemanning. Så säger Lunds anhörigförening efter kravet från Socialstyrelsen att öka bemanningen på Linelyckans äldreboende i Lund där en 90-årig dement man dog efter ett slagsmål tidigare i år.

– Det avgörande är att personalen är kunnig och lämplig och har gott omdöme. Ännu viktigare är att de har en god ledning och stöd, säger Katarina Nyman, ordförande för Lunds anhörigförening.

Socialstyrelsen kräver att bemanningen på Linelyckans demensenheter ska vara sån att personalen där har uppsikt så att de utan dröjsmål kan hjälpa den som behöver det. Men kommunen tycker att Socialstyrelsen ger olika besked. Vid andra boenden har det accepterats att personalen går iväg stundtals på natten, till exempel till en annan avdelning.

– Vi tänker analysera det här med Socialstyrelsens uttryck "uppsikt över", vad det innebär. Det har bland annat tagits kontakt med Kommunförbundet centralt eftersom det här är en större fråga än bara Lunds kommun, säger Lars Johansson (M), ordförande för vård- och omsorgsnämnden.

Lars Johansson menar att man inte bara kan ändra bemanningen på Linelyckan. Om det finns ett systemfel måste bemanningen ökas på alla demensboenden. Det skulle kunna kosta uppemot 30 extra miljoner. Alternativet är att minska bemanningen på dagtid.

Anhörigföreningens ordförande Katarina Nyman ser hellre att bemanningen anpassas efter vilka behov de dementa har och hur mycket vård de behöver. Därmed ska det kunna vara olika bemanning på olika demensboenden.

– Är där oroliga personer speciellt som nyligen kommit dit eller är oroliga av andra skäl ska det kunna vara en högre bemanning, säger Katarina Nyman.