Skåne

Bekvämt för patienter på obekväm tid

1:06 min

Folktandvården i Skåne vill göra det lättare för skåningar att få tandläkartid.

En del av den satsningen kallas teamtandvård och ska göra att tandvården blir mer tillgänglig för kunder genom ökade öppettider på kvällarna.

– Vi förändrar så att vi arbetar på olika tider, och då används lokalerna bättre, säger Georg Persson ställföreträdande tandvårdschef inom Folktandvården Skåne.

Trots att antalet kliniker där fler kunder inte kan tas emot har minskat så finns det fortfarande 15 stycken med denna märkning i  Skåne i dag, vilket beror på problem med att rekrytera tandläkare trots att ekonomisk kompensation erbjuds.

– Det är svårt på de små klinikerna, där de yngre inte är så intresserade av att arbeta, säger Georg Persson, som tror att det dels beror på att de nyutexaminerade tandläkarna inte vill arbeta på små orter, dels på att det kan vara tufft att, som ny vara på en enmansklinik.