Malmö/Lund

Brist på barnmorskor är att vänta

1:32 min

Det ser ut att bli brist på barnmorskor på BB i Malmö och på perinatalavdelningen i Lund i sommar. En anledning är att BB i Malmö inte kan rekrytera nyexaminerade barnmorskor från Danmark.

Socialstyrelsen behöver nämligen ett par veckor på sig att ordna svensk legitimation till dem.

– Vi har fått stort gensvar från danska barnmorskor som tar sin examen i juni, men dock i slutet av månaden, säger Ninna Darinder, enhetschef på BB i Malmö.

Socialstyrelsens handläggningstid tar två till tre veckor nu i sommar och BB i Malmö kommer därför inte kunna rekrytera just de nyexaminerade danska barnmorskorna.

– Mitt vikariebehov är störst i juli och får de inte sin svenska legitimation är det i princip ingen idé för mig att anställa dem, säger Ninna Darinder.

Handläggningstiden består av flera moment och kan därför inte kortas, enligt Helena Scarabin på Socialstyrelsen.

– VI gör en kontroll mot belastningsregistret, och en kontroll att alla handlingar finns. Sedan ska ju också legitimationen utfärdas.

Bristen på barnmorskor i både Malmö och Lund beror på att alldeles för få examineras här i Sverige, och att de stora pensionsavgångarna börjat. Till sommaren får BB i Malmö inte heller några barnmorskestudenter som annars brukar hoppa in och jobba, och det är därför som kliniken behöver personal från Danmark.

Men för att kunna lösa sommarschemat måste BB i Malmö istället hitta danska barnmorskor som tog sin examen i början av året.

– Så att vi i god tid hinner pyssla med legitimationen, säger Ninna Darinder.

På Lunds perinatalavdelnig där kvinnor med komplicerade graviditeter får vård säger Christine Radermacher att det kommer bli svårt att hitta barnmorskor, men att det inte kommer påverka verksamheten. Personalen kommer däremot att drabbas.

– Vi försöker lösa det genom att flytta semestrar och att den befintliga personalen hoppar in och tar extrapass, säger Christine Radermacher.