Malmö

Läkare varnas för bakbindning

1:41 min

Den läkare som ordinerade att en man på ett LSS-boende i Malmö skulle hållas bakbunden, riskerar inte att förlora sin legitimation. Enligt Socialstyrelsen räcker det att rikta skarp kritik mot läkaren.

Det innebär att ingen ansvarig tjänsteman eller politiker kommer att få någon påföljd, trots att mannen var bakbunden i 25 år. 

– Sammantaget så har vi utrett ärendet och finner inte tillräckliga skäl för att söka en återkallelse av legitimation. För det krävs det att han är skyldig till ett allvarligt brott och har varit grovt oskicklig i sin yrkesutövning. Och vi gör bedömningen att vi inte ska gå vidare med det, säger Thomas Mehralizade, chef för Socialstyrelsens tillsynsenhet i Malmö. 

Det var förra året som det avslöjades att en av de boende på ett LSS-hem i Hyllie i Malmö hölls bakbunden stora delar av dygnet. Boendets läkare hade ordinerat att mannen skulle bindas så, för att han inte skulle skada sig själv. Mannen har Downs syndrom, är blind och kan inte prata, och hade varit ordinerad samma behandling under 25 års tid. 

Den läkare som nu kritiseras av Socialstyrelsen hade ganska nyligen blivit ansvarig för mannen. Att gå längre bak i tiden och granska de tidigare läkarna är inte aktuellt. Tidigare har Socialstyrelsen riktat svidande kritik mot Malmö stad och åklagare har startat en utredning om misstänkt tjänstefel. En utredning som inte gick till åtal. 

Så trots att mannen varit offer för olaglig behandling under ett kvarts sekel, så är den enda efterräkningen att kritik riktas åt olika håll. Thomas Mehralizade på Socialstyrelsen menar ändå att det svenska systemet är rättssäkert. 

– Men vi vet också att det i dag sker många allvarliga övergrepp mot svårt funktionshindrade, detta är ett exempel. För oss handlar det om att vara mycket offensiva i vår tillsyn.