Lund

Överenskommelse ska minska brottsligheten

1:32 min

En ny överenskommelse mellan polis och kommun ska minska brottsligheten i Lund. Ett avtal om samarbete skrevs under redan för två år sedan och resultaten har varit goda.

– De senaste fyra trygghetsmätningarna visar att lundaborna blir tryggare för varje år som går. Vi har facit på att detta är en mänsklig och ekonomisk satsning som är bra, säger närpolischef Jörgen Nilsson.

Det nya samarbetsavtalet, som delvis är en förlängning på avtalet från 2009 fokuserar på fyra problemområden. Det handlar om alkoholrelaterat våld, ungdomsbrottslighet, narkotikaanvändning och trygghet i offentliga miljöer.

Så vad kan kommunen bidra med i sitt arbete?

– När det gäller alkoholrelaterat våld jobbar vi dels med våra serveringstillstånd. I offentlig miljö går vi bland annat trygghetsvandringar för att hitta otrygga platser och tar bort klotter, säger Mats Helmfrid (M), kommunstyrelsens ordförande i Lund.

Ett annat sätt för kommunen att förebygga brottslighet bland ungdomar är att ordna sommarjobb till dem. Sysslolöshet är en stor anledning till att ungdomar begår brott, menar Jörgen Nilsson. Och han ser stor potential i kommunens arbete.

– Kommunen är kanske den viktigaste brottsförebyggaren. Alla lärare, socialsekreterare och fritidsledare är många fler än antalet poliser.