Lund

Nytt humaniora och teologicentrum i Lund

0:56 min

I Lund ska det byggas ett nytt centrum för humaniora och teologi. Det är lokalerna där Zoologen och Zoofysiologen idag ligger som ska byggas om. Målsättningen är att skapa en fakultetsöverskridande forsknings- och utbildningsmiljö och ombyggnationen beräknas kosta omkring 400 miljoner kronor.

Målsättningen är att skapa en fakultetsöverskridande forsknings- och utbildningsmiljö och ombyggnationen beräknas kosta omkring 400 miljoner kronor.

– Det är en stor ombyggnad och utmaning att göra om dem gamla lokalerna till modern studiemiljö, säger Unni Sollbe, regiondirektör på Akademiska Hus.

Inflyttning i det nya humaniora - och teologicentrumet beräknas bli under sommaren 2014.

Zoologen och Zoofysiologen kommer att flytta till biologicentrum och arkivcentrum i Lund.