Malmö

Kontrasterna ges liv på Kockumsområdet

1:16 min

Om 20 år ska den nya Varvsstaden stå färdig på Kockumsområdet i Västra Hamnen i Malmö. Men redan idag kan allmänheten vara med och påverka hur det ska se ut, för ikväll hålls ett samrådsmöte.

Ulrika Signal är arkitekt på stadsbyggnadskontoret och den som leder planeringen för Varvsstaden.

– Vår vision för stadsdelen är den kontrastrika stadsdelen, något som är både gammalt och nytt, säger Ulrika Signal.

Totalt planeras 1 500 nya bostäder och 5 000 nya arbetsplatser. Därtill ska det också finnas skolor, förskolor och handel i området. Tanken är att området delvis ska få behålla sin lite råa industrikaraktär, för att på så vis skapa kontraster till den befintliga bebyggelsen i Västra Hamnen.

Exakt hur det ska se är långt ifrån klart, och ikväll har allmänheten chans att göra sina åsikter hörda på det samrådsmöte som hålls i Västra hamnen.

Några detaljer kan Ulrika Signal dock avslöja, som att en av Kockums gamla hallar ska användas för att skapa offentliga möten mellan människor.

– Hall åtta ska användas som ett stort offentligt rum. Det kan rymma grönska, utställningar och en viss form av bebyggelse, säger Ulrika Signal.