Skanör-Falsterbo

Stiftstyrelse söker lösa problem

0:55 min

Situationen i Skanör Falsterbos församling var en av punkterna när Lunds stiftstyrelse sammanträdde på torsdagen. Bland annat var det rekryteringen av en ny kyrkoherde som diskuterades, en process som kritiserats hårt av oppositionen i Skanör Falsterbos kyrkoråd.

Det har stormat ett tag nu i Skanör Falsterbos församling. Anklagelser om mobbning och envåldsstyre har luftats dels i lokalpressen och dels genom skrivelser till Lunds stift.

Bråket står mellan majoriteten i kyrkorådet, kyrkans väl, och oppositionen Kyrklig Allians. I den senaste skrivelsen från Kyrklig Allians riktas hård kritik bland annat mot rekryteringsprocessen av en ny kyrkoherde. Oppositionen menar att ansökningskraven bara gör det möjligt för en person att få jobbet; nämligen kandidaten från Kyrkans väl, Thomas Ekelund.

Stiftstyrelsen i Lund rekommenderar nu att församlingen vakantsätter tjänsten.

– Vi vill visa vårt missnöje med rekryteringsprocessen, säger stiftsjuristen Anders Ploman.

I övrigt ser stiftstyrelsen i Lund mycket allvarligt på situationen i Skanör Falsterbo. Församlingen har tidigare fått bakläxa från arbetsmiljöverket och Lunds stift håller ett vakande öga på att de planerade arbetsmiljöåtgärderna följs.