Höganäs

Höganäs vill inte betala skadestånd

Höganäs kommun har ingen som helst önskan att betala skadestånd till 80-åriga Barbro Lindau för hennes extra kostnader när kommunen ville tvångsköpa hennes fastighet, något som regeringsrätten sedan satte stopp för.

Det handlar om släkthuset som skulle gå vidare till systerdottern för två år sedan. Men kommunen begärde förköp före systerdottern, dessutom till det vänskapspris som skulle gälla släktingar emellan. Kommunens anledning var att huset ligger intill ett industriområde, och man ville undvika framtida konflikter.

Kommunen hann in med ansökan just innan riksdagen hade avskaffat lagen man skulle utnyttja. Det var bara det att kommunen inte fick något tillstånd av regeringen att köpa enligt den lagen och då stämde Barbro kommunen på skadestånd dels femtiotusen för bostadsrätten som stod och väntade och lika mycket för kränkning av hennes äganderätt.

Nu har kommunen tagit hjälp av en advokatfirma som i en tiosidig inlaga till tingsrätten säger nej till varje form av skadestånd. I den skriver man:

"Kommunen har inte gjort sig skyldig till fel eller försummelse vid handläggning av förköpsärendet. Att Barbro Lindau köpte bostadsrätt och drog på sig kostnader för juridisk rådgivning är inte heller en följd av kommunens handlingar, därmed har hon ingen rätt till skadestånd."

Bakom Barbro Lindau står juristsammanslutningen Centrum för Rättvisa som inom några månader ska tampas i rättssalen med Höganäs kommuns anlitade advokatfirma.