Skåne

M vill vänta med storregion

Moderaterna i Skåne beslutade nu på förmiddagen under sin förbundsstämma att de vill vänta med att utvidga Region Skåne.

Frågan ska aktualiseras igen i god tid före valet år 2018. Men före valet år 2014 vill Skånemoderaterna inte att Region Skåne ska bli större.

Beslutet blev alltså så som styrelsen för Moderaterna i Skåne föreslagit.

Det handlar om att bilda en eventuell storregion med Kronoberg, Blekinge och eventuellt fler län.