Skåne

Mindre infektioner inom vården

Antalet patienter som får infektioner i vården minskar i Skåne. I månadsskiftet mars/april var det 8,2 procent av patienterna i Skåne som hade någon sådan infektion.

Det är en lägre andel än riksgenomsnittet som låg på 9,2 procent.

Mätningen gjordes av Sveriges kommuner och landsting i månadsskiftet mars/april i hela landet på över 23 000 patienter.

I Skåne omfattade mätningen drygt 3 000 patienter.