SKÅNE

Extremparti anordnar sommarläger

Svenskarnas parti, tidigare Nationalsocialistisk front, anordnar sommarläger på hemlig ort i Skåne. Dit bjuds barn under 15 år in gratis till paddling, självförsvar och politiska diskussioner.

Alla är dock inte välkomna.

– Man får ha ett utländskt namn, men har man ett utomeuropeiskt namn blir det svårt. Vi ser inte någon som svensk bara för att personen har ett svenskt medborgarskap, säger arrangören Andreas Carlsson till Dagens Nyheter.

TT