Krisen i DSB First

Revisorer underkänner DSB Firsts ekonomi

1:11 min

Ekonomin i tågbolaget DSB First som kör Öresundstågen får underkänt av revisionsbyrån KPMG som granskat bolaget på uppdrag av det danska transportministeriet.

Revisorernas slutsats är att det krävs ytterligare omkring en halv miljard danska kronor i intäkter för att få bolagets ekonomi i balans.   

KPMG:s analys slår fast att driften av Öresundstågen varit underskottsgivande ända från början. Det tyder på att DSB Firsts bud på Öresundstrafiken var för lågt redan från början. 

Underskottet fortsätter dessutom att öka. KPMG:s slutsats är att även om DSB First genomför sin sparplan på drygt en miljard kronor fram till 2017 så kommer inte bolagets ekonomi inte i balans. 

Då finns det två möjligheter för DSB First Öresund: att låna mer pengar, eller att öka intäkterna. 

Men att låna mer pengar av huvudägaren, danska statsägda DSB är enligt rapporten inte särskilt troligt sedan DSB tidigare anklagats för att ha gett otillbörligt statsstöd till DSB First genom förmånliga lån. 

Det enda som då kan ge balans i ekonomin är om trafikköparna, däribland Skånetrafiken, höjer ersättningen till DSB First med omkring en halv miljard fram till 2017. Eftersom ursprungskontraktet inte får omförhandlas så skulle det i så fall innebära att trafikköparna erbjuder DSB First fler kontrakt. 

Ett annat alternativ skulle kunna vara att förkorta kontraktet, då skulle DSB First i alla fall komma ur knipan med något mindre underskott. Det nuvarande avtalet löper till 2017.