Eslöv

Det blir ett kraftvärmeverk i Örtofta

1:13 min

Efter många års prövningar står det klart att kraftvärmeverket i Örtofta utanför Eslöv ska byggas. Miljööverdomstolen har beslutat att inte pröva miljödomstolens dom från tidigare i år.

I många år har Lunds energi velat bygga det biobränsleeldade kraftverket men möts av protester från boende i närheten.

– Det finns inga optimala platser så nära folk. Men Örtofta är den plats som är minst olämplig om man väger in allt, säger Jan Samuelsson som är koncernchef på Lunds energi.

Verket kommer att ge 50 000 hushåll energi producerad på biobränsle och tidigast i år kan dem förberedande markarbetarna sätta igång, men oron för de som bor i närheten finns kvar.

– Vi kommer att ta all möjlig hänsyn till dom. Och tillståndet är förenat med ett antal detaljer gällande miljö - ljud och utsläpp till exempel, säger Jan Samuelsson.