Bromölla/Sverige

Dom ska avgöra lärarnas arbetstid

1:37 min

I dag avgör Arbetsdomstolen AD det första målet om lärarnas undervisningstid. Det gäller bland andra lärarna inom Bromölla-Sölvesborgs gymnasieförbund. Vilken domen än blir i dag får den vägledande betydelse.

Frågan är om kommunerna kan öka andelen undervisningstimmar för lärare, utan att det strider mot kollektivavtalet.

Först ut i AD är Sollentuna kommun som tillsammans med tiotalet andra kommuner har stämts av Lärarnas riksförbund och Lärarförbundet - däribland Bromölla-Sölvesborgs gymnasieförbund.

Förra året tappade lärarfacken tålamodet och stämde Sollentuna kommun.

Rektorerna på en grundskola där ville att lärarna i snitt skulle undervisa 19,5 timmar i veckan under läsåret 2008/09. Det var en ökning med några timmar jämfört med föregående läsår.

Enligt lärarfacken måste sådana generella förändringar godkännas av båda parter i avtal. En skola ska inte ensidigt kunna driva igenom utökad undervisningsplikt. Arbetsgivarsidan Sveriges Kommuner och landsting SKL hävdar å sin sida att några spärrar för antalet veckotimmar inte finns.

Från Lärarnas Riksförbund säger man att på många håll har deras lärare fått en arbetstid som vida överstiger den de tidigare hade. Lärarna får allt fler lektioner och måste därför lägga mer tid för att förbereda och efterarbeta lektionerna. Och detta utan att få mer betalt.

Dagens utslag om hur kollektivavtalet ska tolkas är en så kallad mellandom, som nu de andra stämda kommunerna spänt väntar på.