Skåne

Medborgardialog ska ge bättre vård

1:27 min

Nu ska skåningarna vara med och påverka vårdens framtid tillsammans med Region Skåne. Med enkäter och samtal ska nu en dialog skapas mellan politiker och medborgare.

Det finns många framtidsfrågor inom hälso- och sjukvården. Därför vill Region Skåne nu involvera de skånska medborgarna i arbetet. Tanken är att man i dialoggrupper, bestående av politiker och medborgare, ska prata om bland annat sjukvårdens organisation, etiska frågor och prioriteringar, men även om praktiska saker som hur man föredrar att boka besökstider.

– Det ska ge oss större insikt, vad tycker man är bra och vad tycker man är dåligt i den skånska hälso- och sjukvården? Det är helt enkelt en förutsättningslös dialog som drar igång, säger Carl Johan Sonesson (M) ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

För att få kontakt med medborgarna använder man sig av något som kallas Skånedialogen. 10 000 skåningar, mellan 18 och 80 år, har statistiskt valts ut och i dagarna får de en enkät skickad till sig med frågor om sjukvården. Sedan har denna möjlighet att anmäla sig till de olika dialoggrupperna.