Ängelholm

Folkomröstning om Pyttebron

Invånarna i Ängelholms kommun kommer att folkomrösta om den så kallade Pyttebron. Det beslutade kommunfullmäktige efter en lång debatt på måndagskvällen.

Över 4 300 namnunderskrifter hade samlats in för att få till stånd en folkomröstning om brons framtida öde och den nya trafikleden genom området.

Folkommröstningen kommer att ske den 27 november.