Malmö

Nu görs lärarutbildningen om

1:35 min

Malmö Högskola presenterar i dagarna en ny lärarutbildning, men det är bara en av förändringarna som det svenska skolväsendet står inför. Regeringens förslag som presenterades 2006 genomförs nu 2011.

Det är ny skollag, nya ämnes och kursplaner, ny gymnasieskola, nytt betygssystem, lärarlegitimation, behörighetskrav och ny lärarutbildning.  Och det är ett rejält krafttag som nu tas kring skolan.

Ur utbildningssynpunkt är Anders Olsson, utbildningschef för lärarutbildningen på Malmö Högskola positiv, trots det stora arbete som lagts ned för att kunna genomföra förändringarna.

– Det är många reformer som nu sjösätts. Det finns gott hopp om att skolan på sikt ska få en fin status, säger Anders Olsson.

En förändring är bland annat lärarlegitimationen. 9000 lärare har redan sökt den och nästa år förs den in. Och 2015 skall alla lärare som undervisar på svenska skolor vara behöriga och ha legitimation. Det har gett ett ökat söktryck på högskolans vidareutbildningar, VAL och läralyftet.

– Det har varit många fler som har sökt till VAL. I höst antar vi 250 lärare, säger Anders Olsson.