Helsingborg

Rasat häktesbygge leder till åtal

1:27 min

Två företag i byggbranschen krävs på miljonbelopp i företagsbot och tre chefer åtalas för arbetsmiljöbrott efter den uppmärksammade byggplatsolyckan vid häktet i Helsingborg då en 22-årig byggnadsarbetare dog.

Det var förra våren en flera ton tung betongvägg rasade över och omedelbart dödade den unge byggnadsarbetaren. Det var han som hade fått i uppgift att ta bort de stöd som höll den förfabricerade betongväggen på plats. 

Efteråt visade det sig att betongelementet var felkonstruerat, förankringen i vägg och golvbjälklag saknades, det hade man glömt att rita in och det var en av de saker som vållade byggnadsarbetarens död, säger åklagaren.

Nu yrkar åklagare Lars Magnusson på företagsbot på två miljoner kronor för det designföretag som ritade och konstruerade betongväggen.

Han yrkar lika mycket företagsbot för det byggföretag som göt och satte upp väggelementet. Detta för att man inte uppmärksammat att förankringen saknades och att man inte använde en checklista innan byggelementen gick i produktion.

– Det var för bråttom på företaget, det fanns inte tid att fylla i checklistorna för varje betongelement, man frångick rutinerna, säger flera av de vittnen som åklagaren har kallat.