Helsingborg

Södertunnel skjuts framåt i Helsingborg

1:29 min

Bygget av Södertunneln kommer nu att senareläggas. Det föreslår den borgerliga treklövern och de rödgröna partierna sedan det visat sig att projektet blir 750 miljoner kronor dyrare än beräknat.

Osäkerheten kring ekonomin i stort har också bidragit till att man nu vill dra i handbromsen.

– Vi ser nu hur tillväxtprognoser skrivs ner. Vi ser också att våra skatteprognoser i kommunen går ner. Och det är omöjligt att bedöma hur ekonomin utvecklas framöver, säger Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg.

Södertunneln som ska byggas för att binda ihop det nya området H+ med stadsdelen söder skulle börja färdigställas nästa år, men nu blir det alltså inte så. 2,3 miljarder skulle tunneln kosta, men enligt nya beräkningar kommer den att kosta drygt tre miljarder. För dyrt tycker politikerna i Helsingborg, som alltså i dag säger att man ska föreslå kommunfullmäktige att stoppa bygget tillfälligt. Nu söker man nya finansiärer och avvakta hur det ekonomiska läget utvecklar sig.

Men H+, området i södra hamnen ut över Gåsebäck, ska påbörjas. Här blir det bostäder och kontor.

För en tid sedan backade ju Socialdemokraterna på planerna kring på den gamla ångfärjestationstomten i en annan del av hamnen. Men att det skulle göra att en politisk enighet nu vill stoppa Södertunnelbygget är inte fallet.

– Det finns ingen koppling mellan de projekten. Ingen koppling mellan pengar de projekten emellan heller.