Revingehed

P7 i Revinge blir ny stab

Försvaret beslutade idag att en av de fyra nya territoriella staberna i Sverige förläggs till Revingehed i Skåne. Staben skall vara i drift senast i januari 2013. Enligt informationschef Carl Sjöstrand ska den nya staben på Revingehed bestå av cirka 35 tjänster, och ger omkring 25 nya jobb.

– Ett mycket glädjande besked för oss på P7, säger överste Jan Pålsson, regementschef på Revingehed. Det är ett strategiskt riktigt beslut att förlägga den södra regionala staben hit, till ett befolkningstätt och viktigt område.