Skåne

Vårdcentraler vill ha mer betalt

1:54 min

De privata vårdcentralerna i Skåne vill ha mer betalt för att hjälpa till att avlasta akutmottagningarna. Bland annat anser de att gratis vård på vårdcentralerna för alla upptill 18 år kommer att innebära ökade kostnader.

– Man ska vara medveten om att om man inför en fri barnsjukvård upptill 18 år, så kommer söktrycket att öka i de åldersgrupperna. Det kan hända att det är riktigt, men då måste det också åtföljas av resurser för att kunna fullfölja uppdraget, säger Jaan Timoleon, vd för Hälsoringen vård som driver tre vårdcentraler i Skåne.

Jaan Timoleon är även ordförande i Vårdföretagarnas regionala branschråd i södra Sverige. Rådet uttrycker i ett brev till Region Skåne stark oro för det ökade ansvar som regionen planerar att lägga på vårdcentralerna för att lätta trycket på de hårt belastade akutmottagningarna.

Förutom att införa fri barnsjukvård i primärvården för att locka fler till vårdcentralerna, så ska till exempel vårdcentralernas ansvar jourtid öka. Om det inte innebär extra pengar, så kommer servicen dagtid försämras, hotar de privata vårdgivarna. De vill också att politikerna är tydliga med vilka behov som ska tillfredsställas.

– Ska vi svara upp mot allmänhetens medicinska behov, så är det en sak. Ska vi svara upp mot allmänhetens servicebehov, så kan det faktiskt vara ett lite större åtagande än det rent medicinska behovet, säger Jaan Timoleon.

De privata vårdgivarna är också kritiska mot att de ska få hela ansvaret för patienternas läkemedelskostnader, även om de själva bara står för ungefär hälften av förskrivningarna. Resten handlar om medicin som till exempel sjukhusen skriver ut. Om ansvaret för vårdcentralerna ökar på flera sätt utan att mer pengar tillförs, så kan det få följder för en del både offentliga och privata vårdcentraler som redan i dag har svårt med ekonomin, varnar Jaan Timoleon.

– Då kan den yttersta konsekvensen bli att man inte kan fortsätta att bedriva verksamhet. Då kommer vi att få se att ett antal vårdcentraler stängs och läggs ner, säger han.