Malmö

Tolkbrist leder till rättssäkerhetsproblem

1:42 min

Rättegångar i Malmö får ofta ställas in eller skjutas på framtiden eftersom det saknas tolkar. Enligt domare Kerstin Hardgren som arbetar vid migrationsdomstolen så händer det flera gånger varje månad.

– Ibland är ju så att vi har fått en tolk på fel språk till exempel och då måste vi ställa in , sen visade sig ibland under förhandlingen att tolken och klagande inte förstår vran.

Som vi tidigare berättat råder det en brist på auktoriserade tolkar i Skåne, något som alltså leder till att rättegångar ibland får ställas in. Exakt hur ofta detta sker vet man inte eftersom man på domstolsverket inte för någon statistik över det. Men enligt Kerstin Hardgren så sker det några gånger varje månad. Och att behöva avbryta eller ställa in en rättegång är kostsamt.

– Det är klart att om alla som är inblandade, som migrationsverkets företrädare och de på domstolen som har jobbat på målen får göra samma arbete en gång till så blir det ju kostsamt för samhället.     

Och att det ibland används tolkar som inte klarar av sitt uppdrag kan leda till rättsäkerhetsproblem, berättar Kerstin Hardgren.

– Vi hade en rättegång med en tolk som var närvarande så undersökte den offentliga biträdande senare hur tolkningen gått till genom att skicka band inspelning till en annan tolk och det visade sig då att allt inte hade översätts. Efter att man har överklagat till kammararätten så fick vi tillbaka målet och fick göra om förhandlingen. Så det är ju ett uttryck för hur viktigt tolkarna är. Vi måste ju få en bild av vad den klagande vill säga .

Enligt studien vid Lunds universitet har inte tolkanvändningen hängt med i Sveriges förvandling till ett mångkulturellt samhälle där 170 språk talas.

Auktoriserade tolkar arbetar bara under cirka 600 av de totalt 6.000 timmar som tolkas i Sverige varje dag.

Kasim Abdulkadir