Skåne

Regionråd hoppas på bättre samarbete

1:41 min

Region Skåne anser inte att vårdcentralerna behöver mer betalt för att de får ett större ansvar för att avlasta akutmottagningarna. Privata vårdgivare varnar bland annat för ett ökat söktryck, när avgiften för alla upptill 18 år tas bort.

– Jag ser kanske inte det som det stora argumentet. Jag är övertygad om att vi behöver fortsätta att föra över resurser till primärvården för att det ska bli människors naturliga försthandsval, säger regionrådet Gilbert Tribo (FP) som ansvarar för närsjukvårdsfrågor.

Privata vårdgivare som driver vårdcentraler i Skåne varnar i ett brev till regionen för konsekvenserna, om de föreslagna förändringarna för att lätta på trycket på akutmottagningarna genomförs. Bland annat ska kraven öka på att vårdcentralerna tar emot patienterna även på kvällar och helger.

Annars straffas de med en fördubblad avgift för patienter som går till annan mottagning. De privata vårdcentralerna hotar med att man då kan tvingas dra ner på servicen dagtid. Det tycker Gilbert Tribo vore olyckligt, men säger att vårdcentralerna redan i dag har ett jouransvar.

– Däremot har både den offentliga och den privata primärvården valt att hitta helt egna lösningar på jouråtagandet i stället för att samarbeta och använda resurserna mer effektivt. Genom att förstärka kraven, så hoppas vi att de återigen ska börja samarbeta bättre, säger han.

Men att de styrande politikerna ställer sig frågande till de privata vårdgivarnas krav på kompensation, betyder inte att de anser att finansieringen av primärvården är tillräcklig. Just nu pågår budgetförhandlingar, där Folkpartiet driver frågan om ett generellt tillskott till vårdcentralerna nästa år.

– Nu återstår att se om vi fem partier i majoriteten kommer överens, vilket jag hoppas att vi gör, säger Gilbert Tribo.