Lund

Inget kvicksilver i ESS-anläggningen

Den stora forskningsanläggningen ESS som ska byggas i Lund kommer inte att använda kvicksilver. Istället ska metallen volfram användas i den så kallade målstationen.

– Vi kommer ju att bygga en långpulskälla. Det gör att man har lite andra förutsättningar rent tekniskt. Vi når bäst prestanda med volfram, säger Patrik Carlsson, teknisk direktör på ESS.

ESS liknar själva sin anläggning vid ett enormt mikroskop, där man istället för ljus använder neutroner för att undersöka olika material.

Neutronerna frigörs ur atomkärnor genom att man skickar protoner, laddade elektriska partiklar, genom ett rör på en halv kilometer mot en så kallad målstation som innehåller tungmetall. När protonerna träffar målet, frigörs neutronerna.

Från början tänkte ESS ha kvicksilver i målstationen, men nu har styrelsen för ESS beslutat att istället använda volfram.

– För att bygga en sådan här anläggning måste man hålla sig till all lagstiftning och ha goda marginaler till alla krav som ställs på anläggningen, inklusive de miljömässiga. Om vi skulle bygga med kvicksilver eller med något annat material, måste vi bygga det säkert, precis som vi gör med volfram. Men vi ser att det blir lättare med volfram, säger Patrik Carlsson.

Kemikalieinspektionen var tidigare kritiska till planerna på att använda kvicksilver i anläggningen. Ämnet är starkt giftigt, flytande och förångas lätt. ESS hade behövt använda stora mängder, mellan 15 och 30 ton. Att ESS nu istället väljer volfram välkomnas av myndigheten.

– Det är ju ett från hälso- och miljösynpunkt oerhört mycket bättre val. Det är mycket mindre giftigt ämne. Kvicksilver är ju bland det värsta man kan välja, säger Sten Flodström, toxikolog på Kemikalieinspektionen.

ESS ska börja byggas norr om Lund om två år och beräknas stå klar kring år 2019.