Helsingborg

Första domen för dansk tjuvfiskare

För första gången har dansk domstol dömt en fiskare för att han fiskat i den zon i södra Kattegatt och runt Kullen ner i Öresund som det sedan två år tillbaka är förbjudet att fiska i. Det var Greenpeace som anmälde fiskaren.

Greenpeace lyckades gömma satellitspårningsutrustning ombord på flera fiskebåtar från Gilleleje och kunde med hjälp av den både positionera och filma båtarna.

Med ledning av Greenpeace material kunde sedan den Danska fiskerimyndigheten samla in egen bevisning som styrkte att fiskarna olovligt fiskat torsk i vattnet. I går kom den första fällande domen mot en av fiskarna.

Fiskaren erkände att han fiskat, i den för torsken fredade zonen, hela 20 gånger under sommaren i fjor. Men han hade uppfattat reglerna så att det inte var totalt fiskeförbud så han fiskade havskräfta. Då råkade han få med sig, enligt egen uppgift, 20 kilo torsk.

Tidigare har en yrkesfiskare som tjuvfiskat fått sin fiskelicens indragen under en månad, men nu har dansk domstol för första gången dömt en fiskare för tjuvfiske med ledning av Greenpeaces bevisning.

– Domen bör få fart på de ytterligare 20-talet anmälningar som svenska kustbevakningen har lämnat till polisen i Helsingborg, men som bara har blivit liggande i Sverige på grund av dålig samordning mellan länderna, säger Jan Isaksson fiskeansvarig på Greenpeace.

I framtiden kan åklagaren räkna med att ha ännu mer bevisning på fötterna när fiskare åtalas för tjuvfiske. En överinstans beslutade nämligen att Greenpeace material som samlats in via spårsändarna i framtiden kan användas som bevisning i rätten.

Tidigare har fiskarnas försvarare hävdat att den typen av bevisning inte varit giltig eftersom att spårsändarna olagligt placerats på båtarna.