Skåne

Dyrare gå till akuten och vårdcentralen

1:59 min

Det blir dyrare att söka vård i Skåne från och med årsskiftet. Avgiften för att gå till sin vårdcentral kommer då att höjas med 40 kronor, och ett besök på akuten med 50 kronor.

– Det tycker jag inte var något bra förslag, för jag tror inte att sjukvården blir mera tillgänglig för det, säger Malmöbon Marianne Thornborg.

– Det räcker som det är. Alla ska ha råd att gå till doktorn, men om det kostar över 300 kronor att gå till akuten är det många som inte kommer att ha råd, säger Annika Meyersahm.

För en månad sedan gick Region Skåne ut och berättade att man tänkte ta bort avgiften för barn upptill 18 år på vårdcentralerna för att försöka få färre barnfamiljer att välja de hårt belastade akutmottagningarna. Samtidigt visar det sig nu att ett besök på akuten från årsskiftet kommer att kosta 350 kronor istället för 300, och för vuxna höjs avgiften på vårdcentralerna från 120 till 160 kronor.

– Det är en styrningsmekanism som vi vill komma åt. Vi minskar avgiften för barn inom primärvården och ökar den på akutmottagningen, för att vi ser att inflödet är så stort där att vi vill styra mot primärvården istället, säger regionrådet Anders Åkesson (MP) som är förste vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden som ska ta beslutet på måndag.

Anders Åkesson ser ingen risk för att personer med dålig ekonomi inte kommer att ha råd att gå till vården i fortsättningen.

– Jag tror inte det. När det gäller primärvården är det fortfarande en låg taxa, och det är dit vi vill styra, säger han.

Sammantaget räknar Region Skåne med att få in fem miljoner kronor extra genom avgiftsförändringarna. Andra förändringar är att det första cellprovet för 23-åriga kvinnor blir gratis, och personer som inte kommer till bokade besök får betala dubbla avgiften, det vill säga att efter årsskiftet kommer det att kosta 320 kronor att missa ett besök på vårdcentralen.

– Vi ser att det finns mottagningar i Skåne där 40 procent av tiderna inte avbokas, och det tycker vi är en helt orimlig kostnad, säger Anders Åkesson.