Skåne

Äldres mediciner ska granskas

1:24 min

Det är vanligt att äldre som äter många mediciner blir sjuka för att läkemedlen inte fungerar tillsammans. Därför vill Region Skåne att det ska göras läkemedelsgenomgångar för alla över 65 år.

– Vi ser att det finns mycket att göra på det här området, och att det finns många äldre som har en komplex sjukdomsbild. Man kombinerar väldigt många olika läkemedel, och det skapar en ökad sjuklighet och därmed minskad livskvalitet för de äldre men också tar sjukhusens resurser i anspråk, säger Carina Wutzler (M), ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Det finns beräkningar som visar att så många som 40 procent av de äldres sjukhusinläggningar kan bero på att man blivit sjuk av sina mediciner - något som naturligtvis både orsakar lidande och kostnader.

Det hälso- och sjukvårdsnämnden vill besluta om på måndag är att en speciell Skånemodell för läkemedelsgenomgångar ska införas för alla äldre skåningar. För de allra flesta handlar det om en grundläggande genomgång som kan göras av läkaren på vårdcentralen, men för gruppen multisjuka äldre kan det behövas en större insats.

Vårdcentralerna och sjukhusen kommer att få en belöningspeng för varje genomförd läkemedelsgenomgång, men hur stor den blir är ännu inte klart. På sikt tror Carina Wutzler att det här kommer att spara pengar för sjukvården genom att färre äldre behöver hamna på sjukhus på grund av medicinerna.

– Då pratar vi faktiskt flera hundra miljoner kronor som vi på sikt skulle kunna frigöra och använda på ett bättre sätt, säger hon.