Malmö

Romer kränks i vardagen

1:38 min

I eftermiddag håller Diskrimineringsombudsmannen (DO) ett seminarium i Malmö om romers rättigheter. Syftet är att öka kunskaperna om hur diskrimineringen av romer ser ut.

På senare år har alltfler romer vänt sig till DO för att anmäla att de kränkts eller särbehandlats. Mellan åren 2004 och 2010 fick DO och tidigare ombudsmannen mot etnisk diskriminering in omkring 230 anmälningar från romer.

Många anmäler kränkningar i vardagen. Av de kvinnor som vänt sig till DO har 70 procent anmält tillfällen när de kränkts i butiker eller på restauranger och hotell. Många anmälningar handlar också om diskriminering i samband med att man söker bostad eller jobb.

Sedan 2009 finns ett romskt informations- och kunskapscenter inom Malmö stad. Dit vänder sig många för att få hjälp när de utsatts för kränkningar.

Till seminariet i eftermiddag har representanter för olika romska grupper bjudits in, liksom kommunalrådet Andreas Schönström (S) och tjänstemän från Malmö stad, länsstyrelsen och representanter från Hyresgästföreningen och Boplats Syd. Däremot inga personer som kommer från servicebranschen, där många romer upplever att de blir särbehandlade.

Sverige har fått omfattande internationell kritik från både FN och Europarådet för att diskriminering av romer här inte motverkas tillräckligt. Heidi Pikkarainen, som skrev DO:s rapport i våras menar att kommunen har en viktig roll att spela när det gäller att säkra romernas rättigheter.

– I den dagliga verksamheten tillhandahåller kommunen många av de grundläggande rättigheterna som bostad, socialtjänst och utbildning. Kommunen är också en stor arbetsgivare och är en oerhört viktig aktör i arbetet med att säkerställa rättigheter, säger Heidi Pikkarainen.

Diana Bogelund och Marian Wydow, romskt informations- och kunskapscenter samt Heidi Pikkarainen, skrev DO:s rapport