Lund

Upptäckt kan leda till ny behandling

2:36 min

Forskare i Lund har tillsamman med forskare i Frankrike och Italien för första gången identifierat en mutation, det vill säga en förändring i en gen, som ökar risken för både den allvarligaste formen av hudcancer och njurcancer. Upptäckten kan öppna upp för nya behandlingsformer.

– Dels är det en helt ny mekanism för hur cancer kan uppstå i dessa organ kan man säga, säger Håkan Olsson som är professor vid Skånes Onkologiska Klinik i Lund.

– Vad det här medger är att hos patienter som har både njurcancer och malignt melanom eller hos en familj där det här finns kan man testa för om det är förklaringen för sjukdomen hos familjen eller individen, Varje år drabbas 3 000 personer av hudcancerformen malignt melanom och 1 000 personer av njurcancer.

– Man kan säga att för ungefär 10 procent av alla tumörsjukdomar spelar arvet en betydande roll och för en tredjedel av alla cancerpatienter är arvet med som en viktig faktor.

Studien visar att det bara är ett fåtal av de cancerdrabbade som bär på den speciella mutation som orsakar båda cancerformerna malignt melanom och njurcancer, men upptäckten är viktig av flera skäl.

– Då kan det leda till att man via genetisk rådgivning tala om vem som bär på en risk framöver och kanske vara mer alert att fånga symptom längre fram.

Underlättar det för tidig diagnos?

– Ja, det kan det göra. Man vet att ju tidigare man hittar en tumör i respektive organ kan det leda till bättre behandlingsresultat.

Kartläggningen av mekanismerna kring hur cancersjukdomar uppstår och utvecklas har, enligt professor Håkan Olsson, lett till betydande framsteg med en mer målinriktad behandling.

– Olika delgrupper i en sjukdom skall ha olika behandling och det gäller att kartlägga dessa mekanismer innan man börjar en behandling egentligen.

I många år har det framförts kritik mot att det tar för lång tid innan patienter får nytta av de forskningsresultat som görs, men just kartläggningen av förändringar i gener som ökar risken för cancer och som ger kunskap om hur själva tumören växer, har snabbt kunnat omsättas i vården.

Nu kan patienter med långt framskriden elakartad hudcancer få en effektiv behandling där det bara för ett par år sedan inte fanns någon behandling att erbjuda.

– Så vi har en rad sjukdomar där vi har fynd som leder till skräddarsydda behandlingar.

Hittills har forskarna i Lund varit med om att kartlägga tio olika gener som ökar risken för hudcancer.

– Jag är oerhört optimistisk att det här kommer att ha ett väldigt stort genomslag vid cancersjukdomar, säger Håkan Olsson, professor vid Skånes Onkologiska Klinik i Lund.