Malmö

Framgångsrik buss har lagts ner

1:22 min

Dubbelt så många har gjort cellprov i den speciella buss som åkt runt i Malmö har cellförändringar jämfört med dem som gör det på klinik. Det visar utvärderingen av projektet "Rädda Livmodern". Men nu dras bussen in.

– De kvinnor som normalt brukar komma till en cellprovtagning är det ungefär fyra, fem procent som har cellförändringar. De som tog prov i bussen, där hade vi tio procent cellförändringar, säger Anna Palmstierna Bengtsson, projektledaren och barnmorskan.

Cellproven tas i dag på kvinnor som är mellan 23 och 60 år gamla, för att upptäcka livmoderhalscancer. Provtagningsbussen som åkt runt i Malmö sedan ett år tillbaka har främst varit i stadsdelar där knappt var femte kvinna gör de här testerna. Totalt har över 600 kvinnor nu blivit undersökta på bussen. Att var tionde av dem hade cellförändringar kan bero på att de väntar för länge med att testa sig.

– De här kvinnorna tog prov i snitt ett eller två år för sent.

Men trots att bussen nådde kvinnor som inte brukar testa sig, så lyckades den inte fånga upp fler kvinnor med utländsk bakgrund, bland annat på Rosengård.

– De kvinnor som kom till bussen ute på Rosengård var övervägande kvinnor som jobbar där ute, inte kvinnor som bor där ute.

Barnmorskorna behöver därför jobba mer med att nå ut med information till kvinnorna, säger Anna Palmstierna Bengtsson.

– Ut till kvinnogrupperna, kvinnoorganisationerna och skolorna och prata med dem.

Anna Palmstierna Bengtsson berättar även att bussen inte längre kommer att finnas kvar i Malmö. Hälsovalet har nämligen börjat gälla i Skåne och ansvaret för cellprovtagningen ligger nu därför bara hos primärvården och privata mottagningar. Men andra landsting, som Västra Götaland till exempel, har tagit efter Malmömodellen. Göteborg har nu därför börjat köra en provtagningsbuss.