Malmö

Livsfarligt arbete stoppas på psyket

Skyddsombudet på rättspsykiatriska avdelningen i Malmö har med omedelbar verkan stoppat sovande nattarbete. Arbetsgivaren införde detta, trots att två strypningsförsök skett mot personal som jobbat vakna.

Det är fullständigt livsfarligt för personalen att sova på jobbet på den här avdelningen, har skyddsombudet sagt.

Sovande arbete infördes i samband med en schemaändring där arbetspass på 19 timmar ingick, något som arbetsgivaren ansåg skulle fungera under förutsättning att personalen kunde sova en del av tiden.