Skåne

Tre bud på konkursade Aluma

1:29 min

Tre budgivare slåss om att ta över den konkursade gatutidningen Aluma i Malmö. Konkursförvaltaren tror att ett utkast till avtal kan vara klart i dag.

Ett av buden som har kommit in ligger enligt konkursförvaltaren Peter Öfverman på Ackordcentralen väsentligt högre än de andra. 

– Vi kommer att kontakta dem under dagen. Kommer vi överens, vilket jag tror att vi gör kommer vi snabbt att formalisera med ett skriftligt avtal. Kommer vi inte överens får vi prata med de andra anbudsgivarna, säger Peter Öfverman. 

Det framgår inte av anbuden om någon av budgivarna tänker driva tidningen vidare. Konkursförvaltaren ska bara bevaka att fordringsägarna får tillbaka så mycket pengar som möjligt och kommer inte att ta hänsyn till om verksamheten fortsätter eller inte. 

– Mitt slutliga beslut baseras på hur mycket pengar jag får in till fordringsägarna. 

Alumas konkurs är en del av konkursen i Comintegra-koncernen som består av sammanlagt fyra aktiebolag och en ekonomisk förening. Förutom tidningen Aluma har verksamheten också bestått i att hjälpa hemlösa med utbildning och boende.

I våras såldes boendeverksamheten till ett annat bolag. Det har förekommit påståenden i olika medier om att försäljningen gjordes till underpris och att värden förts över mellan bolagen i koncernen på ett sätt som inte är tillåtet. Om det stämmer, kan Peter Öfverman inte säga, men han kommer att utreda påståendena. 

– Det har ju varit mycket skriverier och vissa påståenden i media. Jag kommer naturligtvis att genomföra en utredning där jag undersöker sanningshalten i påståendena. Skulle det finnas fordringar att driva in för något eller några av konkursbolagen kommer jag naturligtvis att driva in dem, säger Peter Öfverman.