Skåne

Chans att regionen får kömiljardpengar

1:34 min

Region Skåne klarade att ge över 70 procent av patienterna ett första vårdbesök inom 60 dagar, och kommer därför att kunna ta del av regeringens kömiljard. Detta enligt de senaste siffrorna från september månad.

Man lyckades däremot inte ge tillräckligt många patienter en operationstid, enligt Åsa Berling, hälso- och sjukvårdsstrateg på Region Skåne.

– På besök är det 72 procent av de väntande patienterna som får vård inom 60 dagar. Och inom operationer är det 65 procent som väntar inom de här 60 dagarna, säger Åsa Berling.

Regeringens kömiljard fungerar i dag som en morot för landstingen, för att fler patienter ska få vård snabbare.

För att kunna ta del av pengarna måste landsting ge 70 procent av patienterna ett besök eller en operation inom 60 dagar. I somras nådde Region Skåne inte upp till detta, på grund av semestertider.

Men de senaste siffrorna för september månad visar alltså att regionen klarade målen för besöken, vilket beror på att verksamheterna är igång som vanligt igen och på förbättringar inom vården, säger Åsa Berling.

– Vi jobbar aktivt med att planera vår verksamhet utifrån de behov som finns. Vi tittar på hur inflödet av nya patienter ser ut och hur vi kan matcha det bättre med våra mottagningsresuser.

Men trots att Region Skåne klarade målen för besöken, lyckades man inte nå upp till målen för operationer och behandlingar. Köerna till gråstarrsoperationer och ögonsjukvården är fortfarande väldigt långa, och många väntar också på fetmaoperationer.

– I dag är det i snitt 111 patienter som tillkommer på den väntelistan varje månad, säger Åsa Berling.

Orsaken till just den långa kön för fetmaoperationer är att Region Skåne inte har hunnit få fram tillräckligt med resurser.

– Alltså det finns inte tillräckligt med volymer av resurser för att kunna omhänderta ett sådant behov, säger Åsa Berling.