Helsingborg

Turerna om Saltkristallerna fortsätter

1:38 min

Turerna kring det planerade området Saltkristallerna i centrala Helsingborg  där det planerades att byggas en kongressanläggning fortsätter. Trots att planerna har upphävts av länsstyrelsen vill den styrande borgerliga treklövern överklaga det beslutet till regeringen.

Oppositionen med Socialdemokraterna i spetsen ställer sig frågande till varför treklövern fortsätter att överklaga länsstyrelsens beslut, trots att man inte längre har majoritet i kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson (M) förstår inte kritiken.

– Jag har lite svårt att förstå hur S agerar i den här frågan. Och jag kan inte förstå hur S kan tycka det är ointressant att få det avgjort av högsta instans.

Bråken fortsätter alltså i Helsingborg kring vad som ska hända nu med ångfärjetomten mitt i staden. Och som det ser ut just nu i frågan så verkar inte den styrande treklövern villja ge sig, trots att dom har majoriteten emot sig. Sverigedemokraten Michael Rosenberg frågar också hur treklövern kan gå vidare och överklaga, trots att de redan fått ett nej.

– Det blir lite onödigt . Istället för att sätta oss ned och diskutera vad vi ska göra åt den här platsen, så väljer han att fortsätta driva linjen för att få ett beslut för framtiden. Men hur lång tid ska detta ta? Det blir bara glöttigt, säger Michael Rosenberg.

Samtidigt som socialdemokrater och sverigedemokrater ställer interpellationer i dagens fullmäktige, så vill Miljöpartiet gå längre och lämnar in en motion, en motion som fullmäkte i så fall måste ta beslut om.

– Det är att man avbryter överklagandeprocessen som nu skulle gå till regeringen när länsstyrelsen sagt nej; att man avbryter processen med Saltkristallerna på ångfärjetomten; Och att man startar en dialog med medborgarna om vad man ska göra, säger miljöpartisten Annika Román.

Men kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson från moderaterna ger sig inte.

– Det man kan säga om MP agerande är att de har varit konsekventa. De har varit emot allting från början. Och det är ungefär i linje vad de brukar agera i Helsingborg. De brukar vara emot utveckling. Men man kan åtminstone hedra dem att de varit konsekventa till skillnad från S som flackar fram och tillbaka och inte verkar veta vad de vill, säger Peter Danielsson.