Skåne/Kastrup

Flygplatsinvestering splittrar styrande majoritet

1:45 min

Region Skåne vill göra ett nytt försök att gå in med pengar i projektet Copenhagen Connected, som har till syfte att stödja Kastrups flygplats. En och en halv miljon av skåningarnas skattepengar vill allianspartierna satsa till en början, men samarbetspartnern Miljöpartiet säger nej.

– Copenhagen Airport är ett bolag som går med stora, stora vinster. Förra året blev det två miljarder, och att då gå in med regionala skattepengar är felaktigt, säger regionrådet Anders Åkesson (MP).

Men är det inte viktigt för hela regionen att ha en välfungerande storflygplats?

- Jo, vi delar den uppfattningen, men det finns ingen anledning att tro att Kastrup skulle avveckla sig.

Anders Åkesson anser alltså att marknaden borde sköta sig själv, och att det också är miljömässigt fel att ge pengar till flygtrafik.

Frågan om regionstöd till Kastrup har varit uppe flera gånger tidigare. Då har det inte blivit något, men nu tycker regionstyrelsens moderata ordförande Pia Kinhult att det är läge igen - flygplatsen behöver stöd för att behålla sin ställning som internationell flygplats.

– För oss är det här vägen ut ur Europa, för det handlar om de långa flyglinjerna. Vi ska ha klart för oss att ESS aldrig hade hamnat i Lund om det inte hade varit för Kastrup, säger Pia Kinhult (M). 

En och en halv miljon vill Region Skåne bidra med nästa år, under förutsättning att Malmö stad också är med. Tanken är att regionen ska ge lika mycket under tre år till, det vill säga sammanlagt sex miljoner kronor. Pia Kinhult och hennes allianspartier får förlita sig på Socialdemokraterna, eftersom Miljöpartiet är emot - precis som partiet var emot en fortsatt utbyggnad av E22. Men att det skulle handla om en spricka i Femklövern håller inte miljöpartisten Anders Åkesson med om:

– Det är däremot att alliansen i Skåne tillsammans med Socialdemokraterna har en så bristande företagspolitik, och att man inte inser de klimatproblem som finns, där flyget är en viktig del, säger Anders Åkesson.

Beslutet tas i regionstyrelsen i dag måndag.