Många turer kring Öresundstågen

När Öresundsbron stod klar den 1 juli år 2000 var det SJ som körde Öresundstågen på den svenska sidan av Öresund och DSB på den danska.

Efter en upphandling förlorade SJ trafiken till DSB First, en bolagsgrupp som till 70 procent ägs av DSB och till 30 procent av brittiska First Group. De tog över trafiken i januari 2009. Gruppen består av ett danskt moderbolag och ett dotterbolag i vardera Sverige och Danmark, som tillsammans körde trafiken på bägge sidor av Öresund.

SJ ansåg att DSB First lagt ett för lågt anbud och överklagade upphandlingen till kammarrätten, men fick inte rätt.

Hösten 2010 avslöjade Danmarks Radio att DSB First hade stora ekonomiska problem, framförallt i det svenska dotterbolaget, DSB First Sverige AB. Det avslöjades också att ägaren DSB gett bolaget förmånliga lån och på så sätt subventionerat verksamheten. Utredning om detta strider mot EU:s konkurrensregler pågår fortfarande.

De gigantiska underskotten i DSB First ledde till att ägaren DSB fick göra om hela sin årsredovisning för 2010. Istället för en vinst blev underskottet för DSB 551 miljoner Dkr.

DSB First har under 2009 och 2010 haft intäkter från Öresundstågstrafiken på strax under 500 miljoner kronor. Förlusten år 2010 blev 389 miljoner kronor. Bolaget är konkursmässigt och har både under 2009 och 2010 fått anmärkning av sin revisor för bristande intern kontroll.

DSB First hade kontrakt på att köra Öresundstågen till årsskiftet 2015/2016, men i juni 2011  kom Öresundståg AB överens med DSB First att bryta kontraktet i förtid. Utan upphandling tecknades en överenskommelse med Veolia Transport att ta över trafiken från den 11 december 2011 och i två år framåt. Under tiden ska en ny upphandling göras.

Den 11 december 2011 tar Veolia Transport över trafiken på den svenska sidan under två år. Under tiden ska Öresundståg AB göra en ny upphandling. På den danska sidan fortsätter det danska bolaget, DSB First Danmark A/S att köra trafiken, men nu under namnet DSB Öresund.