Skåne

Stark framtidstro i Skåne

1:39 min

Bemanningsföretaget Manpower spår att sysselsättningen i Skåne kommer att öka under det första kvartalet nästa år, framförallt när det gäller jobben inom hotell- och restaurangbranschen och i byggbranschen.

Enligt Manpower är de skånska arbetsgivarna mycket optimistiska. Framförallt gäller det inom hotell- och restaurangbranschen och i byggbranschen. Men Hans Andersson, personalchef på NCC Construction i södra Sverige, tror snarare på ett oförändrat läge.

– I Skåne är det väl rätt så jämnt. Vi har viss oro att branschen dippar, men än så länge håller den. Det hänger mycket på om bostadsprojekt kommer igång eller inte, där våra kunder kanske avvaktar, säger Hans Andersson.

I Manpowers undersökning har svenska arbetsgivare fått frågan om hur de tror att sysselsättningen kommer att förändras under det första kvartalet nästa år. Av de totalt 770 tillfrågade finns 150 i Skåne. Det är färre än de drygt 1 800 Arbetsförmedlingen frågade i sin senaste prognos, som inte är lika positiv för Skåne som Manpowers.

Arbetsförmedlingen spår en svag ökning av sysselsättningen, men ändå ökad arbetslöshet eftersom fler söker jobb. Både Arbetsförmedlingen och Manpower tror på fler jobb inom hotell- och restaurangbranschen och i byggbranschen där 14 respektive 13 procent av arbetsgivarna tror på en ökning, när man räknat bort dem som väntar sig en minskning.

Byggbranschen gynnas av stora projekt som Max Lab 4 i Lund. Ändå är det den nu lite osäkra bostadsmarknaden som påverkar mest eftersom husbyggen kräver så mycket folk. Skulle marknaden gå upp för NCC Construction kommer bolaget i första hand att ta in bemanningsbolag och underentreprenörer.

– Det är det ju. Att vi inte ska behöva anställa och säga upp. Det skapar så mycket osäkerhet varje gång, konstaterar Hans Andersson.