SKÅNE

Patologbrist ger lång väntan på provsvar

1:09 min

I dag kan patienter i Skåne behöva vänta tre fyra veckor för provsvar av cellprover och cancertumörer. Och bristen på patologer är en del av problemet.

- När det är brist på patologer så dröjer provsvaren, och patienterna får vänta onödigt länge på svaret, säger Lena Luts, verksamhetschef på Labmedicin i Skåne.

Patologer arbetar bland annat med att analysera cancertumörer och cellprover, och efterfrågan på deras analyser bara ökar. I dag är de flesta patologer i Skåne i pensionsåldern, och det finns ett glapp innan nyutbildade specialister kan ta vid. Det leder till att patienterna får vänta.

- Vi skulle behöva tio till patologer i Skåne för att få ut svaren på proverna inom rimliga tider, säger Lena Luts.

På sina ställen har man genomfört förändringar i labbarbetet för att göra processen mer effektiv. I Lund har de lett till att svarstiderna har halverats. Man har också börjat vidareutbilda biomedicinska analytiker för att de ska avlasta patologerna. På lång sikt ser situationen ut att kunna förbättras.

- Vi har ett stort intresse från underläkare och St-läkare, så det är omkring femton personer som vill vidareutbilda sig. Så framtiden ser ljus ut med tanke på det, säger Lena Luts.

Anna Dahlbeck
anna.dahlbeck@sverigesradio.se