Lund

Unga vill minska diskriminering

1:50 min

En internationell ungdomskonferens om mångfald och demokrati har dragit igång i Lund. Runt 20 personer från Tyskland, Polen, Litauen och Lettland har samlats under tre dagar för att prata om aktiviteter som kan minska diskriminering av olika grupper.

Femtonåriga Lundabon Simone Bennetzen som är med på konferensen tycker att det är bra att frågan lyfts.

– Jag tycker att det är en viktig sak, att alla ska kunna vara med varandra och att det inte ska vara väggar mellan folk.

Ungdomskonferensen är en del av ett större europeiskt projekt som går ut på att unga själva ska kunna dra igång aktiviteter som inkluderar olika grupper i samhället.

Projektet kan leda till att situationen för personer med funktionshinder eller olika minoritetsgrupper förbättras, säger 19-årige Mautas Gelezhaskaus från Litauen.

– Vissa beslut skulle kunna tas för att förbättra situationen för personer med funktionshinder.

Mautas Gelezhaskaus företräder en förening för funktionshindrade, och säger att det ofta saknas ramper för rörelsehindrade i Litauen.

Utbildning är viktigt för att fler ska bli medvetna om diskrimineringen som grupper utsätts för, tycker han.

– Vad vi i Litauen behöver göra nu är att utbilda människor, från tidig ålder. Människor är olika och du måste respektera dem.

Under de här dagarna förbereder man också en större så kallad festigress som kommer vara i Lund nu i sommar.

Då kommer inkludering lyftas ännu mer när 80 unga från olika länder samlas igen.

Men den här konferensen har också lett till att fritidsgårdar i Lunds kommun nu vill jobba mer aktivt med mångfald.

I Veberöd vill man exempelvis locka fler med utländsk bakgrund, säger Lotta Sjöland som är fritidsledare där.