Olagligt byggande på naturreservat

En nygjord inventering i Sandhammaren vid sydkusten visar att flera fastighetsägare byggt olovligt på sina tomter. Men Ystads kommun har inte resurser att göra något åt det.

- Vi har för små resurser. Vid tillfälle ska vi beta av det här, men det blir inte förrän till vintern eller våren, säger Tommy Stenfeldt som är bygglovschef i kommunen.

I början på 80-talet blev området kring Sandhammaren naturreservat, vilket fick till följd att nybyggen och utbyggnader blev förbjudna.

Trots detta har dom boende fortsatt men nya projekt, visar två inventeringar som gjorts sen dess, den senaste för bara några månader sedan. Flera fastighetsägare har byggt allt från nya fritidshus till tillbyggnader. Men Tommy Stenfedt menar att folk är medvetna om att man inte får bygga i Sandhammaren.