Båstad vill spara in på brandkårschefen

Mellan 25 och 30 deltidsbrandmän i Båstads kommun hotar att säga upp sig om ett förslag till samverkan med räddningstjänsten i Ängelholm genomförs. I så fall så töms stationerna i Båstad och Torekov helt på personal.

Brandmännen vänder sig bland annat emot att Båstad ska dela räddningschef med Ängelholm i den nya organisationen. Om inte Båstad kommun kan fylla vakanserna, så måste de ta hjälp från grannkommunerna, med längre insatstider som följd.

Båstad kommun räknar med att spara en halv miljon kronor per år. Men enligt Joakim Nilsson, som är facklig representant för deltidsbrandmännen i Båstad, så kan det snarare bli en besparing endast på två- till trehundratusenkronor, säger han.

– De har inte räknat med att de deltidsanställda brandförmännen också kommer att kräva högre ersättningar, eftersom de får ett större ansvar, säger han.