SPI sparkar kritiska kvinnor

I förslaget till ny malmöstyrelse för seniorpartiet SPI petas de två kvinnliga styrelseledamöter som stått för kritiken av den kvinnosyn som rått inom partiet.

Den gamla styrelsen ställde ju sina platser till förfogande sedan kritiken kommit i dager. Men i förslaget till ny styrelse är det bara kritikerna som byts ut. Jonte Dymling som är ordförande ser det som nödvändigt.

En styrelse med sju män och två kvinnor är inte bra, tycker Jonte Dymling.

– Det är beklagligt att styrelsen inte lyckats att engagera fler kvinnor för styrelseuppdrag, säger han.

Men att de två som nu petas skulle ha varit kvar, anser han ändå inte.

– Då hade vi fortfarande varit i en situation där vi inte hade kunnat driva ett konstruktivt arbete, säger han.