Vd:n för Åhus hamn och stuveri åtalad

I dag började rättegången mot vd:n och två teamledare vid Åhus hamn och stuveri. De är åtalade för en dödsolycka som inträffade i hamnen förra året, då en 58-årig man klämdes ihjäl av en lastskopa, i samband med att man lastade av gips från ett fartyg.

Mannen gick ner i lastutrymmet för att sopa ihop gipsmjölet så att lyftkranen kunde lasta av det, när den ca 5 ton tunga skopan kom i gungning och klämde mannen mot väggen av fartyget.

I augusti i år åtalades vd:n för företaget och två teamledare för arbetsmiljöbrott som innebär vållande till annans död.

Åklagare Lotten Loberg inledde rättegången i Kristianstads tingsrätt i dag med att redogöra för åtalet. Hon menar att vd:n har ett övergripande ansvar för Åhus hamn och stuveris arbetsmiljö, och att de båda teamledarna inte sett till att det fanns en signalman vid avlastningen, som kunde signalera om det uppstod något som var fel.

Därför ska de dömas för arbestmiljöbrott och vållande till annans död, menar hon.

Vd:ns advokat svarade med att hans klient inte vill ta ansvaret för olyckan, utan att det just bara var en tragisk olycka. Och han förnekar att det inte var ett medvetet risktagande från hans sida, som åklagaren påstår.

De båda teamledarna tycker inte heller att de bär något ansvar för olyckan. De har inte delegerats något arbetsmiljöansvar, som åklagaren menar att de har.

Teamledarnas uppgift är att dela ut arbete till de anställda vid lossning eller lastning av fartyg och de menar att de för det inte delegerats något arbetsmiljöansvar, som åklagaren menar att de har.

Rättegången pågår under två dagar i tingsrätten, och om de tre männen döms får de troligen villkorlig dom och böter eller bara böter, tror åklagaren, eftersom det är mycket ovanligt med fängelsetraff för sådana här brott.