Hallandsåsen kan behöva frysas ned

Projektledningen för tunnelbygget genom Hallandsåsen ansöker nu om bygglov för en frysanläggning med flytande kväve uppe i Lya på åsen. Det framkom på det samrådsmöte som anordnades i Båstad i går kväll. Men sannolikheten att den ska användas är liten.

Om frysningen av tunnelns mest vittrade och vattenförande del, den så kallade möllebackszonen, går för långsamt vill Banverket och byggherren Skanska/Vinci ha möjligheten att snabbare kunna frysa ner åsen.

Tre cisterner, 12 meter höga och ett torn på 25 meter där kvävgasen ska släppas ut är det som projektledningen ansökt om bygglov för.

I cisternerna ska stora mängder flytande kväve med en temperatur på minus 190 grader förvaras.

Inför en eventuell frysprocess planeras mellan 15 och 20 tankbilstransporter med flytande kväve per dygn på småvägarna på åsen.

Bygglovsansökan lämnar projektledningen för tunnelbygget för att vara väl förberedda. I dags läget finns inget som pekar på att en frysning av den vittrade och kraftig vattenförande möllebackszonen verkligen behöver frysas med flytande kväve. Istället är en helt harmlös saltlösning den rådande metoden.