Båstadspolitiker missar samrådsmöte

Politikernas intresse för utvecklingen av tunnelbygget genom Hallandsåsen är litet. Tisdagens samrådsmöte lockade endast en politiker.

Flertalet av fullmäktigepolitikerna i Båstads kommun får nu skarp kritik för sitt ointresse för de samrådskvällar som Banverket anordnar kring tunnelbygget genom Hallandsåsen.

Vid måndagens samrådsmöte i Båstad var endast en av fullmäktiges 41 politiker på plats.

Detta oroar bland annat Svenska Naturskyddsföreningens förgrundsfigur på Bjäre, Sven Hernborg.

– Jag tycker att det är viktigt att de har kontakt med människor som berörs, för att man ska bli beslutsmässig, säger han.

Samrådskvällarna i Båstad anordnas av Banverket. Där ges information om bygget och allmänheten får möjlighet att ställa frågor, utrycka oro och ifrågasätta olika saker kring tunnelbygget. Vissa av politikerna i Båstad får tunnelinformation med jämna mellanrum av Banverket och byggherren Skanska/Vinci. Något som dock aldrig kan ersätta samrådmötena menar Sven Hernborg.

Samråden är alltså ett ypperligt tillfälle för Båstads kommuns politiker att fånga upp opinonen och känslorna kring tunnelbygget. Vid mötet i måndagskväll var dock politikerintresset synnerligen klent. Av 41 fullmäktigeledamöter var en på plats, Bjärepartiets Per Adbro.

– Jag tycker att det är uruselt att visa så lite intresse, säger han.