Samarbete för att rädda fisket i Öresund

I Skåne vill man i ett försöksprojekt bilda en organisation för att tillsammans med danska intressenter i närheten bestämma över fisket i Öresund. På det sättet kunde reglerna bli samma för både svenska och danska fiskare.

– Vissa fiskarter har olika minimimått och olika fredningstider. Ett gemensamt projekt skulle vara ett sätt att vårda den gemensamma fiskeresursen, torskfiskebeståndet i Öresund är bättre än i många omgivande hav, säger Lars Molin är byrådirektör på länsstyrelsens fiskefuntion.

Idag styrs fisket dels av EU-regler, dels av regelverk i respektive länder, vilket innebär att en dansk fiskare har andra regler att hålla sig till än en svensk, även om man fiskar i samma vatten.

Nu vill regeringen pröva att lägga ut förvaltningen av några fiskevatten i landet på lokala organisationer, som är med och bestämmer hur fisket ska bedrivas just där. Fiskeriverket ska nu inom kort avgöra vilka områden som under nästa år blir försöksprojekt.

I Öresund skulle det kunna betyda ett internationellt samarbete där samtliga av fiskets intressenter, vattenägare, yrkesfiskare och sportfiskare skall få delta och det skulle förmodligen också kunna motverka det omfattande tjuvfisket i norra Öresund.

- Genom att svenska och danska fiskare tillsammans skapar bestämmelser för fisket blir det kanske ett kollegialt tryck från danska fiskare som inte tjuvtrålar, säger Lars Molin.