Kontrakt skrivet för Malmös citytunnel

På torsdagen gick Citytunneln i Malmö från att vara ett planeringsprojekt till att bli ett av Sveriges största byggprojekt. De tre största entreprenadkontrakten på sammanlagt 3,8 miljarder kronor offentliggjordes idag och i mars nästa år förvandlas Malmös hjärta till en gigantisk arbetsplats.

Det blir ett danskt/tyskt konsortium, Malmö Citytunnel Group, som kommer att bygga de två sex kilometer långa tågtunnlarna under Malmö. NCC kommer att stå för den totala ombyggnaden av stationsområdet och den underjordiska stationen i Malmö. Hela citytunnelprojektet omfattar 17 kilometer järnväg. Kostnaden för projektet är idag beräknad till cirka nio miljarder kronor.

Förseningar i regeringsbeslut och miljöprövningar har gjort att Citytunneln nu beräknas bli klar först 2011. Förseningar och miljöskandaler gör nu att Sveriges två största byggprojekt: Citytunneln och Hallandsåstunneln öppnas samma år.

Citytunnelprojektet i Malmö jämförs med metrobygget i Köpenhamn som genomfördes utan större misstag: det är samma berggrund och man kommer använda samma teknik. Men alla stora byggprojekt får ändå betecknas som högriskprojekt, säger projektledare Örjan Larsson.

Olle Ehrlén, vice vd för NCC AB, ser ombyggnaden av stationsområdet med den underjordiska stationen som en stor byggteknisk utmaning med trafikomläggningar, bullerproblem och så ligger det väldigt nära havet.