Höör tvingas låna för första gången

Höörs kommun ser ut att behöva låna pengar för att få i hop sin budget för nästkommande år. Kommunen har aldrig tidigare behövt låna pengar.

- Vi har idag inga lån förutom pensionsskulden, säger kommunstyrelsens ordförande Pehr-Ove Pehrson (m).

Stor inflyttning
Höörs kommun har haft en positiv utveckling de senaste åren, men många som flyttar till kommunen. Men med det ökade trycket krävs också större investeringar av kommunen. Bland annat investeras i nya bostadsområden, industriområden, ny brandstation och nytt äldreboende.

- Ja, vi vill bejaka den positiva trenden med inflyttning till kommunen, säger Pehrson.

73 miljoner
Lånebehovet 2006 är 73 miljoner kronor, vilket kommer att innebära en ansträngning för kommunen i form av räntekostnader. Dessa riskerar att påverka övrig verksamhet så mycket att man måste skära ned.

- Bland annat barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens verksamheter får inskränkas, men vi hoppas att vi på lång sikt ska klara detta utan att det påverkas för mycket, säger Pehr-Ove Pehrsson.

Hans Dahlgren