Länsstyrelsen får kritik för taxibranschen

I utredningen av fusket inom taxibranschen som regeringens utredare Anders Engdahl presenterade igår torsdag, får länsstyrelsen svidande kritik för bristande tillsyn.

De berörda myndigheterna; länsstyrelse, polis, skatteverk, försäkrings- och a-kassa, får också kritik för att de inte samarbetar i tillräcklig utsträckning.

– Länsstyrelsen i Skåne känner sig inte så träffade av den kritiken eftersom vi under årens lopp har försökt att verka just för samarbete mellan myndigeter, säger Jan Isaksson, trafikdirektör på länsstyrelsen.

Men trots omfattande insatser under årens lopp för att få kontroll på det utbredda fusket inom taxibranschen i framför allt Malmö och Lund har fusket inte minskat. Jan Isaksson erkänner att insatserna inte har varit tillräckligt effektiva.

– Problemen finns ju fortfarande. Vi har så långt vi har kunnat försökt bidra till att lösa dem men vi kan väl säga att vi inte har nått ända fram, säger Jan Isaksson.

För att stoppa taxifusket behövs bättre samverkan och att varje myndighet i sig avsätter tillräckliga resurser och då handlar det om prioriteringar.

– Skall man prioritera taxi från polisens sida eller inte, det är klart en svårt fråga, säger han.

Regeringens utredare, Anders Engdahl, föreslår att regeringen skall trycka på för att förbättra myndigheternas samarbete. Hittills har förare och taxiägare i vissa fall kunnat kvittera ut ersättning från försäkrings- och a-kassa och samtidigt arbeta.

– Vi har inte kunnat dokumentera det som något stort problem och vi har aldrig sett att det skulle råda någon sekretess utan vi har haft ett öppet samarbete, säger Jan Isaksson.

Taxifusket innebär att taxiföretagen varje år undanhåller runt fyra miljarder kronor. Branschen själva har länge efterlyst särskilda redovisningscentraler som tar emot informationen i bolagens taxametrar, information som sedan jämförs med taxiföretagens självdeklarationer. Även Jan Isaksson tycker att det är ett bra förslag.

– Ja, jag tror att det är positivt och att detta med redovisningscentraler kan minska fusket.